Meditace

Ne, nevstávám. Takhle brzy. Ne a ne!
Tak to známe velmi dobře. Když jsme jezdily na Oshovy meditace do Pardubic za Láďou Lebedou, budík zvonil každé ráno ve 4:45. Ale můžete nám věřit. Kdyby to nestálo za to, nikdo by nás z postele nevytáhl.

Skrze pohyb a fyzické uvolnění můžeme jednoduše ze svého těla vytřást bolístky, zloby, smutky, křivdy, které střádáme, aniž bychom si to uvědomili. Také se dobijeme energií na celý den.
Abyste nás brzy nezačaly nesnášet, nastavily jsme ranní vstávání o něco mírněji. Vždy jednou měsíčně v pátek od 6:45 můžeme společně začít den jinak než obvykle. Uvidíte ten rozdíl. Zkuste to.

Meditace dle Osha

“Jste-li orientováni na tělo, existují cesty, jak dosáhnout Boha prostřednictvím těla, protože i ono patří Bohu. Cítíte-li, že jste orientováni na srdce, pak je vaší cestou modlitba. Cítíte-li, že jste orientováni intelektuálně, je vaší cestou meditace.
Mé meditace jsou však odlišné. Snažil jsem se vytvořit metody, které by mohly používat všechny tři typy. Je v nich mnoho těla, mnoho srdce a mnoho intelektu. Všechny tři spolu souvisí a všechny tři působí na různé lidi různým způsobem. Tělo, srdce, mysl – všechny mé meditace mají stejný směr. Začínají tělem, procházejí mysl a překračují ji.” OSHO

Kundalini meditace

Přihlaste se zde

Pomáhá nám vytřást vše, co již nepotřebujeme, uvolnit napětí, rozpohybovat zatuhlá místa a dostat se zpět do svého těla a do jemnosti.
První dvě části Kundalini meditace jsou spojeny s pohybem a druhé dvě části jsou klidné. K meditaci je speciální hudba, která nás povede.
Celá tato meditace je pozvánkou k tomu být naplno přítomen v daném okamžiku a zároveň neustále pozorovat a být bdělý.

Délka trvání: 1 hodina

První část:
Postavte se uvolněně, chodidla na šířku ramen. Projděte si vědomě tělo a uvolněte místa, kde by mohlo být napětí (kolena, pánev, záda, ramena, krk, čelist atd..) Až se ozve hudba, chvíli počkejte a pozvěte do svého těla jemné třesení, které vychází od chodidel a postupně stoupá celým tělem až k hlavě. Dopřejte si na to čas a uvolňujte se do toho. Ze začátku je samozřejmě dobré do toho dát nějakou energii, ale postupně se tomuto třesení odevzdejte a nechte, ať to s vámi třese samo. Zároveň si můžete představovat, že vytřepáváte ze sebe vše, co již nechcete, nepotřebujete, ale v jemnosti a citlivosti. Oči můžete mít otevřené, zavřené či přivřené či zavázané šátkem.

Druhá část: tanec
Druhá část začíná změnou hudby. Zaposlouchejte se, naciťte se dovnitř sebe: „Jak se chce vaše tělo, vaše duše vyjadřovat pomocí pohybů v tanci?“ Dovolte svému tělu, ať se hýbe, jak ono chce. Nechte se i překvapit něčím neobvyklým. Úplně se tomu odevzdejte, až se stanete tancem samotným. Opět oči můžete mít otevřené, zavřené či přivřené či zavázané šátkem.

Třetí část: pozorování
Přichází změna hudby, která je tišší a klidnější. Můžete stát anebo sedět. Je dobré mít rovnou páteř. Oči zavřené. Neděláte nic. Jste bdělí a pozorujete. Pozorujete vše, co se děje kolem i uvnitř. Necháváte veškerou tu energii, která byla rozhýbaná v prvních dvou částech, ať si sama pomalu sedá.

Čtvrtá část: klid
Vlastní fáze meditace. Všechny předchozí části byly přípravou na tuto část. Lehněte si, oči zavřené. Jste v úplném tichu a klidu, bez pohybů. Pozorujete vše, co se děje: myšlenky procházející vaší myslí, emoce, pocity, zvuky, obrazy. Cokoli co přichází. Cokoli, co odchází. Ničeho se nedržíte, nic neodmítáte.

Na konci ticha je zvuk gongu, takže budete vědět, kdy meditace končí.

Dynamická meditace

Přihlaste se zde

Aktivní meditace vytvořená indickým mystikem Oshem na míru západnímu člověku. Západní člověk má v sobě tolik neklidu, potlačených emocí a málo fyzického pohybu v každodenním životě, že je pro něj těžké ihned vstoupit do klidné fáze meditace. To je důvod, proč mají Oshovy meditace velmi často aktivní část, abychom mohli rozhýbat naše tělo, naše emoce, rozproudit svou životní energii a uvolnit se. Díky tomu je pak pro nás jednoduší stát se tichým pozorovatelem, klidným svědkem všeho, co se děje. Dynamická meditace může být velmi silným nástrojem, jak se dostat skrze vrstvy našeho podmínění až k jádru našeho žití – k čisté energii, k čistému vědomí. Ze začátku tato meditace může být pro vás výzvou, ale je to pozvánka vystoupit z našich zón komfortu a začít objevovat možnosti, které se skrývají v prostoru za tím, co známe.

Meditace má pět částí a je k ní vytvořena speciální hudba, která vás provede jednotlivými fázemi této meditace.

Délka trvání: 1 hodina

Čakrová meditace

Přihlaste se zde

Tato meditace pracuje se zvukem a s energetickými centry v těle – s čakrami. Energie proudí naším energetickým tělem a soustřeďuje se v sedmi hlavních centrech tzv. čakrách. Během této meditace můžete jen poslouchat a vnímat anebo přímo zpívat do jednotlivých čaker ve svém těle. Během této meditace si zvědomujeme naše energetické tělo a zároveň můžeme uvolňovat mnohé a nabíjet se novou energií. Pomocí zpěvu vědomě rozproudíte energii v čakrách a zároveň tak harmonizujete celé energetické tělo, což má veliký vliv i na tělo fyzické i na psychiku.

Délka trvání: 1 hodina

První část: zpěv do čaker
V první části se postupně zpívá do všech čaker. Hudba vás krásně povede. Můžete pohodlně stát, sedět anebo ležet. Oči zavřené či zavázané šátkem, tělo uvolněné. Nejdříve se ozve hluboký tón pro první čakru. Představte si první čakru ve spodní části pánve a zpívejte jakýkoli tón. Můžete tento tón měnit a i jeho zvuk. Důležité je mít uvolněnou čelist a ústa. Představujte si, že zpíváte skrze tuto čakru. Po nějaké době se zvuk v hudbě změní, zvýší se o tón. Představte si druhou čakru těsně pod pupkem. A opět zpívejte tón v souladu s hudbou. A tak tón v hudbě bude stoupat s každou čakrou až do čakry sedmé. Po sedmé čakře, opět tón bude klesat od sedmé k první čakře, tentokrát zůstane na každé čakře kratší dobu. Zpívejte u každé čakry její tón. Pak je krátká pomlka v hudbě. Toto je jeden cyklus. Tento cyklus se opakuje celkem tři krát.

Druhá část: meditace
Vsedě nebo vleže, oči zavřené, tělo uvolněné. Toto je vlastní fáze meditace. Pozorujte vše, co se děje ve vašem nitru i vně vás. Buďte svědkem. Cokoli, co tam je, dovolte tomu, ať to tam může být. Cokoli, co odchází, dovolte, ať to může odejít. Ničeho se nedržte, nic neodmítejte. Buďte jako zrcadlo. Zrcadlo zrcadlí, co je před ním. Pokud přijde bílý obláček, zrcadlo se ho nedrží a neříká: „Prosím, zůstaň.“ Pokud přijde černý mrak, tak zrcadlo jej neodmítá a neříká: „Tebe nechci, odejdi.“

Na konci ticha je zvuk gongu, takže budete vědět, kdy meditace končí.

„V tichu se potkáváme s existencí – slova, jazyk – vytvářejí hranice. Být v tichu znamená stát se dutým bambusem. A zázrak nastane, když v okamžiku, kdy je z tebe dutý bambus, sestoupí do tebe hudba, která není tvá. Prochází skrze tebe – patří celku. Její krása je nezměrná, její extáze je obrovská. … A pro mě, hudba je konečnou zkušeností, poslední požehnání, nejvyšším rozkvětem tvého vědomí.”

Text by Sananda – www.shangrila.cz